Stále můžete zakoupit merch Školkohraní - pexesa, puzzle a trička. Vše pro vás bude připraveno k vyzvednutí ve školce. Děkujeme!

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Spolek rodičů a přátel dětí Mateřské školy U Uranie v Praze 7, se sídlem Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha 7, IČO 70886326 jakožto Správce Osobních Údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 9. 5. 2022. Případné změny zásad budou vždy zveřejněny na této stránce.

Naše společnost při zpracování Osobních Údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 (dále GDPR).
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ze dne 12. 3. 2019, který vstoupil v platnost dne 24. 4. 2019, nahradil zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
  • Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
  • Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.
  • Případně pak v souladu s dalšími předpisy.

GDPR stanovuje nové požadavky na Správce a Zpracovatele Osobních Údajů a některé současně zpřesňuje. Dále také vymezuje práva Subjektů, jejichž Osobní Údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje uchováváme a zpracováváme v rámci EU a zároveň přijímáme nezbytné kroky k zabezpečení správného zacházení s osobními údaji a s jejich ukládáním, a to včetně interních postupů, směrnic a přiměřených technologických řešení.